پیش فروش پیش فروش انواع چری تیگو 5

پیش پرداخت انواع مدل ها به شرح زیر می باشد:
Tiggo 5 IE: 119.280.000 تومان
Tiggo 5 IL: 113.580.000 تومان

سود مشارکت: %15 

جریمه تاخیر: %21

تحویل:  150 روزه 

 

در زمان صدور دعوتنامه مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد.
در این روش امکان صلح وجود ندارد.

مشاهده جزییات خودرو