پیش فروش شرایط پیش فروش ام وی ام X33 S Sport

پیش پرداخت در زمان ثبت نام: 74.600.000 تومان

سود مشارکت: %15 

جریمه تاخیر: %21

تحویل:  150 روزه 

 

در زمان صدور دعوتنامه مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد.
در این روش امکان صلح وجود ندارد.

مشاهده جزییات خودرو