فروش نقدی شرایط فروش ام وی ام X33 S Sport

شرایط فروش نقدی ام وی ام با تحویل 30 روزه

مبلغ هر خودرو براساس مدل:
X33 S Sport : 183.600.000 تومان

جریمه تاخیر: %12

تحویل 30 روزه


در این روش تنها یکبار امکان صلح وجود دارد.

مشاهده جزییات خودرو