پیش فروش فروش انواع تیپ های ام وی ام x22

پیش پرداخت هر مدل به شرح زیر می باشد:
X22 AT ES: 64.400.000 تومان
X22 AT Luxury: 61.800.000 تومان
X22 MT ES: 57.100.000 تومان
X22 MT Luxury: 54.550.000 تومان

سود مشارکت: %15 

جریمه تاخیر: %21

تحویل:  150 روزه 

 

در زمان صدور دعوتنامه مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد.
در این روش امکان صلح وجود ندارد.

مشاهده جزییات خودرو