فروش نقدی فروش انواع تیپ های ام وی ام x22

شرایط فروش نقدی ام وی ام با تحویل 30 روزه

مبلغ هر خودرو براساس مدل:
X22 AT ES: 158.500.000 تومان
X22 AT Luxury: 152.100.000 تومان
X22 MT ES: 140.500.000 تومان
X22 MT Luxury: 134.200.000 تومان

X22 MT: 131.800.000 تومان

X22 MT SE: 138.100.000 تومان

 

جریمه تاخیر: %12

تحویل 30 روزه


در این روش تنها یکبار امکان صلح وجود دارد.

مشاهده جزییات خودرو