پیش فروش شرایط فروش انواع تیپ های X22

پیش پرداختی های هر تیپ به شرح زیر می باشد:
X22 AT ES: 77.280.000 تومان
X22 AT L: 74.160.000 تومان
X22 MT ES: 68.520.000 تومان
X22 MT L: 65.460.000 تومان

سود مشارکت: %13 

جریمه تاخیر: %19

تحویل:  90روزه 

مدل خودرو: 97

در زمان صدور دعوتنامه مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد.
در این روش امکان صلح وجود ندارد

مشاهده جزییات خودرو