پیش فروش شرایط فروش چری تیگو 5 جدید

پیش پرداخت انواع مدل ها به شرح زیر می باشد:
Tiggo 5 IE: 59.640.000 تومان
Tiggo 5 IL: 56.790.000 تومان

پرداخت دوم 90 روز پس از ثبت نام:
Tiggo 5 IE: 59.640.000 تومان
Tiggo 5 IL: 56.790.000 تومان

سود مشارکت: %17 

جریمه تاخیر: %23

تحویل:  210 روزه 

 

در زمان صدور دعوتنامه مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد.
در این روش امکان صلح وجود ندارد.

مشاهده جزییات خودرو