فروش نقدی فروش چری آریزو 5

شرایط فروش نقدی چری با تحویل 30 روزه

مبلغ هر خودرو براساس مدل:
آریزو 5 دنده ای : 154.500.000 تومان

جریمه تاخیر: %12

تحویل 30 روزه


در این روش تنها یکبار امکان صلح وجود دارد.

مشاهده جزییات خودرو